Grupa charyzmatyczna Siloe działająca w parafii S:ta Maria i Rosengård powstała w maju 2014 r. Grupa Mocni w Duchu z o. Remigiuszem Recławem gościła w Malmö prowadząc rekolekcje ewangelizacyjne. Braliśmy udział w konferencjach, modlitwach i uwielbieniu. Ostatniego dnia rekolekcji stało się jasne, że mamy powołać własną wspólnotę.
Naszym głównym zadaniem jest uwielbiać Boga, modlić się za naszych księży pracujących na Rosengård, za parafię, za kościół w Szwecji. Czytamy Pismo św, rozmawiamy i dzielimy się tym, jak Bóg działa w naszych sercach i zmienia nas w swoich uczniów. Staramy się słuchać natchnień Ducha św. na co dzień i być Jego narzędziem w otaczającym nas świecie.Uczestniczymy we mszach św. we wtorki o godz. 18.00 a potem spotykamy się w oratorium na pierwszym piętrze. Nasze spotkania odbywają się po polsku, ale jesteśmy otwarci na uczestników mówiących po szwedzku.

 

Opiekun duchowy: o. Marek – tel. 0707495605

Lider: Bożena Ziep – epost: bziep@hotmail.com

Serdecznie zapraszamy!