Rodzina Różańcowa

Regulamin Żywego Różańca

1. Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego.

2. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

3. Powinni wystrzegać się ciężkich grzechów. Powinni nie tylko sami grzechów, ale i innych od występków odwodzić i przed nimi przestrzegać.

„O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem,
więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła;
bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię nie porzucimy.
Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia.
A ostatnim słowem naszych warg będzie twoje słodkie imię, Maryjo, Królowo Różańca.
O Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni,
Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.”

(Jan Paweł II)
Pamiętajmy —różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

 

Przy Polskiej Misji Katolickiej działa od wielu lat Rodzina Różańcowa, która składa się z kilku Róż Różańcowych. Każda Róża liczy 20 członków. Obowiązkiem każdego członka jest codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańcowej i tak jedna róża odmawia codziennie cały Różaniec.

Rodzina Różańcowa modli się przede wszystkim w intencjach papieskich i w intencjach całego Kościoła wyznaczonych na poszczególne miesiące.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza św. w intencjach Rodziny Różańcowej.
Członkowie Różańca przychodzą do kościoła pół godziny przed Mszą św. i przewodniczą modlitwie różańcowej odmawianej wspónie z innymi wiernymi.Członkowe biorą również czynny udział w służbie liturgicznej podczas tej Mszy świętej, zaś po mszy spotykają się na wymianie tajemnic, czy też krótkiej konferencji jak również mogą zapoznać się z bieżącymi wiadomościami dotyczącymi życia Kościoła.

Członkowie Różańca ufundowali dla parafii chorągiew Maryjną, która upiększa obchody różnych świąt.
Od wielu miesięcy rodziny członków odwiedza figurka Matki Boskiej Fatimskiej. Dla każdego jest miejsce wśród nas.

I Ty możesz zostać członkiem Rodziny Różańowej, która modląc się chce pomóc wszystkim odnaleźć drogę do naszego Ojca w niebie.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić
ODPUSTU ZUPEŁNEGO, pod zwykłymi warunkami
osiem razy w roku, mianowicie:

  • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II)
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 III)
  • Zmartwychwstania Pańskiego
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII)
  • W święto Królowej Różańca Świętego
  • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

Zapraszamy!
Osoby pragnące dołączyć do naszej Wspólnoty Żywego Różańca są mile widziane.