Eftersom det sedan i fjol inte längre finns något pastoral/ekonomiråd i Maria i Rosengård katolska församling har generalvikarie p. Pascal René Lung OP och kansler msgr. Stjepan Biletic från och med den 1 september utnämnt fyra personer som ska ingå i ett övergångsråd. Dessa fyra ska, fram till att det blir nyval, tillsammans med kyrkoherden arbeta med frågor av pastoral, administrativ och ekonomisk art. Dessutom ska de ingå i valberedningen inför kommande nyval.

Övergångsrådet består av:

Draga Kraljevic

Tornfalksgatan 26, 215 60 Malmö
073- 90 96 508

Malgorzata Maria Balnozan

Svalörtsgatan 22, 233 37 Svedala
040-40 47 82. Mobil: 070-009 99 84

Annica Skenberg

Rabygatan 70 B, 216 13 Limhamn
040-921485. Mobil: 0723-41 81 34

Zeljko Alilovic

Sjöbladsväg 25, 213 70 Malmö.
070-48 25 617