Ny information från katolska biskopsämbetet

posted in: aktuellt | 0

Maxbegränsningen för allmänna sammankomster ändras till 8 personer

Från och med tisdagen den 24 november får max 8 personer delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Stockholms katolska stift tvingas därför att från och med den 24 november ställa in alla offentliga gudstjänster tills vidare.

Församlingskyrkorna i vårt stift fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt.

Regeringen har meddelat att utgångspunkten är att förbudet ska gälla i fyra veckor, men om det inte fungerar kommer det att förlängas till över jul och nyår.

Vi ber alla observera att den nya maxbegränsningen även gäller undervisning, körverksamhet, föredrag och alla andra aktiviteter i församlingarna.

Alla församlingar ombeds att erbjuda mässor online i likhet med i våras.

Med vänlig hälsning
Msgr Stjepan Biletic
Kansler, biskopsvikarie för nationella missioner
Stockholms katolska stift

Katolska biskopsämbetet
Box 4114
102  Stockholm

Mobiltelefon: 070-781 56 53
E-post: kansler@katolskakyrkan.se; stjepan.biletic@katolskakyrkan.se

Efter att brevet skickats från katolska biskopsämbetet har regeringen gått ut och meddelat att undantag görs för begravningar där upp till 20 personer får lov att närvara.