Katekes för ungdomar och vuxna

”Vi förkunnar det som Gud har berett åt dem som älskar honom“

                                                                         (jfr.1 Kor 2:6-9)

Kom och lyssna på den goda nyheten som ger dig liv!

Katekes för ungdomar och vuxna

 MÅNDAG och TORSDAG kl 19:00
o m. måndagen den 13e februari i Församlingens lokal på

Ramels väg 149,  213 69 MALMÖ

Kyrkoherden och kateketer