Kungörelse om bildning av en karitativ grupp i Maria i Rosengård församling

posted in: aktuellt | 0

Kungörelse om bildning av en karitativ grupp i Maria i Rosengård församling

Stockholms katolska stift med biskup Anders Arborelius i spetsen har startat en satsning som kallas inlandsarbete.

Man vill att varje församling har eller bildar en karitativ grupp som kommer att ägna sig åt besök av gamla och sjuka, flyktingarbete, barn- och ungdomsarbete med mera.

Varje karitativ förening hittar säkert ett eller flera områden att engagera sig i. I en del församlingar bedrivs redan sådan verksamhet men stiftet och biskopen vill att den utvidgas för att omfatta hela landet och blir mer synlig och strukturerad.

Det finns finansiella medel avsatta för inlandsarbete som man kan ansöka om. I Maria i Rosengård vill vi samla alla goda krafter och bilda en karitativ grupp som vårt svar för biskopens önskemål.

Ni som är intresserade kan kontakta kyrkoherde p. Marek efter mässor eller mobil: +46728340838,

e-post: mmerosengard@katolskakyrkan.se