Konfirmationsundervisning för vuxna – Planering 2017

»Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er« (Joh 14:26). »Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta« (1 Kor 12:7).

I konfirmationens sakrament uppfyller Jesus sitt löfte och ger oss Andens gåvor, så att vi som fullvuxna medlemmar kan vara till nytta för Kyrkans gemenskap. Det som givits i dopet och påbörjats i vårt kristna liv blir nu bekräftat (konfirmation betyder bekräftelse).

 

Vi träffas klockan 19.30.

 

Datum                               Ämne

Mån 11 sept.                   Presentation, Introduktion till Konfirmation och Trosbekännelse

Mån 18 sept..                 Trosbekännelse Art. 1

Mån 25 sept                   Trosbekännelse Art. 2

Mån 2 okt.                      Trosbekännelse Art. 3

Mån 9 okt.                      Trosbekännelse Art. 4

Mån 16 okt.                    Trosbekännelse Art. 5 – 6

Mån 23 okt.                    Trosbekännelse Art. 7 – 8

Mån 30 okt.                    Trosbekännelse Art. 9 – 10

Mån 6 nov.                     Trosbekännelse Art. 11 – 12

Mån 13 nov.                   Kyrkans initiationssakramenten (Dopet, Eukaristin, Konfirmations)

Mån 20 nov.                   Kyrkans andra sakrament

Mån 27 nov.                   De kristna böner

Lör 2 dec.                      Reträtt med Botandakt

 

Sön 10 dec.                     Konfirmation kl 11,30 med biskop Anders

 

 

Bild: Martha Gahbauer
In: Pfarrbriefservice.de