Bild: Friedbert Simon
In: Pfarrbriefservice.de
Den karismatiska gruppen Siloe, verksam vid S:ta Maria i Rosengård församling, bildades under helgen 1-3/5 2014. En grupp från Polen – Starka i Anden – höll reträtt i vår kyrka . Vi deltog i lovsång, konferenser, evangelisation  mm. Sista dagen stod det klart att vi skulle starta egen verksamhet. Vi började tisdagen veckan därpå efter mässan.
Vår främsta uppgift är att lovprisa Herren, be för våra präster som arbetar på Rosengård , för hela församling, för kyrkan i hela Sverige. Vi läser Bibel, pratar om hur Guds ord verkar i våra hjärtan och förvandlar oss till hans trogna tjänare. Vi lär oss att följa den Helige Andes ingivelser i vår vardag och bli till hans verktyg i världen runt omkring oss.
Vi deltar i mässan på tisdagar kl 18.00 och träffas efteråt i sal Oratorium på 2:a våningen. Än så länge hålls mötena på polska men vi är öppna för svensktalande deltagare. Hjärtlig välkomna!
Gruppen har sin sida på facebook klicka här

Gruppens andlige ledare:
Lekmannaledare: Bozena Ziep – epost: bziep@hotmail.com

 

 

 

Böneintentioner  under  veckan  för gruppen ”Siloe” i Malmö

Varje dag mellan kl 20.00 och 22.00 ber vi en dekad för intentioner gemensamma för vår grupp. Vi ber Guds moder Maria om hennes förbön och beskydd. Låt oss fasta på bröd och vatten med tanke på de intentionerna – på onsdagar och/eller fredagar.

Måndagar (de glädjerika mysterierna)

Vi ber för gemenskap inom gruppen, i församlingen och mellan människor så att andras bästa kommer före vårt eget.

Tisdagar (de smärtorika mysterierna)

Vi ber att genom läsning och reflektion över Guds ord ökar vår önskan att lära känna Gud och vilja att efterlikna Honom.

Onsdagar (de ärorika mysterierna)

Vi ber för våra familjer, om omvändelse för våra nära och kära, befrielse från alla sorters beroende eller missbruk, om frid inom familjen; vi anförtror föräldrar så att de uppfostrar sina barn  med kärlek och vishet; vi ber för våra barn och ungdomar  att de är starka i sin tro samt om Guds beskydd  över våra familjer.

Torsdagar (ljusets mysterier)

Vi ber för vår präst, p. Marek; må Eukaristin som han firar stärka honom och ge honom en kraft att offra sig till Gud för oss och för världens frälsning; Jesus, ha honom i Ditt barmhärtiga hjärta, så att han alltid kan vara vittne av Din förlåtande kärlek, att  han alltid lovprisar Gud och lär oss att gå den smala vägen för att uppnå heligheten. Vi överlämnar alla präster i Sverige i Guds händer och ber om många prästkallelser.

Fredagar (de smärtorika mysterierna)

Vi anförtror åt Gud alla våra ekonomiska beslut så att de inte hindrar oss på vår väg mot frälsning. Vi ber för våra arbetsplatser, våra arbetsgivare och chefer; vi ber för rättvisa.

Lördagar (de glädjerika mysterierna)

Vi anförtror åt Gud alla människor som vi har träffat i livet; de som bett oss om en bön; för beslutsfattare  i Sverige.

Söndagar (de ärorika mysterierna)

Lovprisa och tacka Gud för allt det goda och det vi fick uppleva och erfara under hela veckan.

Det är Guds ärans dag!

 

Bön till den Helige Ande

Kom Helige Ande,

godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan

med Din kärleks eld

 

Ge oss ljus,

ledning och inspiration

så att vi ser, förstår

och handlar rätt.

 

Ge oss nåden

att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är

vägen, sanningen och livet.

 

Ge oss ett hopp

förankrat i Gud,

vårt ursprung och mål.