KALLELSE TILL FÖRSAMLINGSÅRSMÖTE S:TA MARIA I ROSENGÅRD

posted in: aktuellt | 0

Härmed kallar S:ta Maria i Rosengårds övergångsråd församlingsmed-lemmar till ordinarie förårsmöte, som kommer att hållas söndag
20 maj efter Högmässan kl. 13:00 i Luciasalen.
Alla församlingsmedlemmar är välkomna att deltaga på församlingens årsmöte.

Varmt välkomna!

S:ta Maria i Rosengårds övergångsråd

 

 

 

 

Bild: Factum / ADP
In: Pfarrbriefservice.de