Fasteinsamling 2022

posted in: aktuellt | 0

Tänk på att det pågår två insamlingar så det är viktigt att märka gåvan med antingen ”FASTA 2022” eller ”Ukraina”.