Fastan – Askonsdagen den 1 mars mässa med askutdelning firas kl. 18.00

posted in: aktuellt | 0

Fasta och abstinens
Fasta och abstinens Under Fastetiden försöker vi kristna att besinna oss på vår livsstil och återvinna vår inre frihet från de otaliga vanor som dikterar vårt liv. Alla vardagar i Fastetiden skall präglas av en medveten återhållsamhet i fråga om mat och dryck, tobak och alkohol, TV–tittande och nöjesliv. Askonsdagen (onsdagen före första söndagen i Fastan) och Långfredagen är förpliktande fastedagar: då skall man nöja sig med ett fullständigt mål mat, samt avhålla sig från kött. Fastebudet gäller dem som fyllt 21 men ännu inte 60 år. Abstinensbudet (att avstå från kött) gäller alla som fyllt 14 år.

Fasteoffret
Återhållsamheten är inget självändamål. Det vi avstår från skall komma andra till godo. Varje katolik skall i förhållande till sin ekonomiska situation göra ett kännbart offer för människor i nöd. Ett sådant fasteoffer upptas varje år på Palmsöndagen för ett ändamål som fastställs av den nordiska biskopskon ferensen. Men vi skall också ge av oss själva och av vår tid till människor i kroppslig och andlig nöd: ensamma, sjuka, besvärliga, modlösa, rådlösa och förtvivlade medmänniskor. Kristus själv möter oss i dem.

 

Bild: David Hassenforder
In: Pfarrbriefservice.de