Coronaviruset covid-19

posted in: aktuellt | 0

Kära vänner,

Från Nordiska Biskopskonferensen har det kommit ett uttalande angående coronaviruset.

I uttalandet står bland annat följande:

”Den aktuella situationen kan också leda till att mässor och andra gudstjänster måste ställas in. Det ska betonas att det inte är någon synd att inte delta i söndagsgudstjänsten i ett sådant läge. Ändå kommer många troende att känna smärta över att behöva avstå från att ta emot eukaristin. I gengäld finns möjligheten till så kallad andlig kommunion, som vi hjärtligt vill anbefalla alla troende. Andlig kommunion innebär att man bekänner sin tro på Kristi närvaro i eukaristin och i form av bön ger uttryck åt längtan att få vara förenad med honom.”

NBK skriver även att bestämmelserna från de civila myndigheterna i respektive länder måste följas och att det kan komma kompletterande riktlinjer för församlingslivet i stiften om det blir nödvändigt.

I Sverige har regeringen beslutat att allmänna sammankomster med fler än 500 personer tills vidare inte får hållas. Risken för smittspridning i samhället bedöms som mycket hög. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter.

 När det gäller mässfirandet i vårt stift rekommenderar vi följande för att undvika smittspridning:

  • Undvik att ta i hand i samband med fridshälsningen.

  • Bröd, vin och vatten bärs ej fram under offertoriet utan placeras direkt på kredensbordet före mässan

  • Avstå från kalkkommunion

  • Undvik munkommunion

  • Töm vigvattenskålarna i kyrkorna

Vad gäller möten, undervisning, ungdomsläger och andra arrangemang i stiftet med färre än 500 deltagare bör alla göra sin personliga bedömning men vi råder till försiktighet och att man överväger att skjuta upp evenemang till ett senare tillfälle.

Vi vill fortfarande påminna om att myndigheternas främsta råd för att undvika smitta är att:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

  • Hosta och nysa i armvecket (inte i händerna)

Med vänliga hälsningar i Kristus
Msgr Stjepan Biletić
Kansler
Stockholms katolska stift
Katolska biskopsämbetet
Box 4114
102 62 Stockholm
Mobiltelefon: 070-781 56 53
E-post: kansler@katolskakyrkan.sestjepan.biletic@katolskakyrkan.se