30/09/2023

Lördag 30/9

Lördag 30/9

idag
30/09/2023

S:t Hieronymus, präst och kyrkolärare († 420), minnesdag

16:00 Familjemässa på polska

26 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

18:00 Mässa på svenska

Tillbaka till kalendern Print