29/05/2023

Måndag 29/5

Måndag 29/5

idag
29/05/2023

Den saliga jungfru Maria, kyrkans moder, minnesdag

17:00 - 18:00 Kyrkan är öppen för bön och sakramental tillbedjan

18:00 Mässa på svenska

Tillbaka till kalendern Print