31/03/2023

Fredag 31/3

Fredag 31/3

idag
31/03/2023

18:00 Mässa på polska

Efter mässan korsvägsandakt på polska och sakramental tillbedjan fram till kl. 20.00

 

Tillbaka till kalendern Print