26/03/2023

Söndag 26/3

Söndag 26/3

idag
26/03/2023

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

09:30 - Mässa på polska
11:00 - Korsvägsandakt på svenska
11:30 - Högmässa på svenska
15:00 - Den Gudomliga liturgin på ukrainska
13:00 - Mässa på kroatiska
18:00 - Mässa på polska

Trelleborg
10:00 - Mässa på svenska

Tillbaka till kalendern Print