04/02/2023

Lördag 4/2

Lördag 4/2

idag
04/02/2023

KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest

15:00 Familjemässa på polska
18:00 Mässa på svenska

Tillbaka till kalendern Print