Val till Församlingsrådet i S:ta Maria i Rosengård församling

posted in: aktuellt | 0

Hösten 2021 kommer val att hållas till församlingsrådet i S:ta Maria i Rosengårds församling. Det blir ett gemensamt råd för ekonomi- och pastorala uppdrag. Till rådet skall 6 personer väljas.

Valet avser mandatperioden från 2022-01-01 till Församlingsmötet 2025.

Förslag på lämpliga kandidater ska lämnas in senast den 12 september på blanketten som finns i facket under anslagstavlan i vapenhuset och på pastorsexpeditionen under ordinarie öppettider.

Presentation av kandidater med bild och kort berättelse sker på anslagstavlan i vapenhuset från den 10 oktober till den 21 november.

Valet sker söndagarna den 14 november och den 21 november

efter alla mässor. Om pandemin fortsätter och mässor inte firas, sker valet mellan kl. 15-19 istället.

Valnämnden