Trosundervisning för barn mellan tre och fem

posted in: aktuellt | 0

Till hösten kommer vi att starta en barnverksamhet i Sankta Maria församling.
Den Gode Herdens Katakes är en trosundervisning som andvänder sig av Montessori’s pedagogik för att hjälpa barnen utvekla en informerad och geniun relation med Gud. Barnen välkomnas in ett rum (Atrium) där dom får utforska och reflektera över bibeln, sakramenten och även sina egna böneliv.
Har du barn mellan tre och fem, eller känner någon med barn i den åldersgruppen, kontakta Stephanie Hayes på stephanie@hayes.se.

Vi söker även vuxna som är duktiga på att snickra och sy, för att hjälpa oss skapa material till vårt Atrium. Gud välsigne er!