Triduum Sacrum – De Heliga Tre Påskdagarna i Maria i Rosengård

posted in: aktuellt, Okategoriserade | 0

Tiden från Skärtorsdagens kväll till och med Påskdagens kväll, »de heliga tre påskdagarna«, Tríduum paschále, är kyrkoårets höjdpunkt och brännpunkt.
De firas till åminnelse av historiens viktigaste händelse, Jesu Kristi Påsk. När Guds folk skulle fira Påsk — ett ord som betyder »övergång«
— och slakta påskalammet till minnet av hur Gud hade befriat Israels barn ur fången skapen i Egypten och låtit dem börja sitt långa återtåg till det utlovade landet, då började Jesus sin övergång från denna världen till Fadern (jfr Joh 13:1): han frambar sig själv som det sanna Påskalammet i fullkomlig lydnad för Faderns vilja och gick så in i sin härlighet. Denna händelse är så oerhörd att den för vandlar historiens samlade ondska och lidande till en »lyckobringande skuld« (felix culpa, ur Påsknattens lovsång till påskljuset). Vi deltar själva i detta drama. Tillsammans med Jesus har vi övergått från döden till livet (jfr 1 Joh 3:14). I Påsken anar vi något av Guds mysterium: Gud är mycket större än våra föreställningar liksom världsalltet är större än vår horisont.

 

18/4                   SKÄRTORSDAG   

18.00 – Mässa därefter tillbedjan inför det allraheligaste Sakrament  (på svenska)

19/4                    LÅNGFREDAG

10.00 – Korsväg för barn ungdomar och alla andra (på svenska)
12.30 – Långfredag liturgi   (på arabiska)

15.00 – Gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande  (på svenska)

17.00 – Långfredag liturgi   (på kroatiska)

20.00 – Långfredag liturgi   (på polska)

20/4                    PÅSKAFTON  

10.00 – Matvälsignelse   (på polska)

11.00 – Matvälsignelse   (på polska)

12.00 – Matvälsignelse   (på kroatiska)

13.00 – Matvälsignelse   (på polska)

14.00 – Matvälsignelse   (på polska)

18.00 – PÅSKVAKA och UPPSTÅNDELSENS MÄSSA   (på svenska)
MED MATVÄLSIGNELSE

20.00 – PÅSKVAKA och UPPSTÅNDELSENS MÄSSA   (på polska)

22.00 – PÅSKVAKA och UPPSTÅNDELSENS MÄSSA   (på kroatiska)

21/4                    PÅSKDAGEN  

9.30 – UPPSTÅNDELSENS HÖGMÄSSA   (på polska)

11.30 – UPPSTÅNDELSENS HÖGMÄSSA   (på svenska)

13.00 – UPPSTÅNDELSENS HÖGMÄSSA   (på kroatiska)

18.00 – UPPSTÅNDELSENS HÖGMÄSSA   (på polska)

22/4                    ANNANDAG PÅSK                                

9.30 – Mässa   (på polska) 

11.30 – Mässa   (på svenska)

13.00 – Mässa   (på kroatiska)

18.00 – Mässa   (på polska)