Rekviemmässa för p. Rudolf Basista OMI äger rum fredagen den 31 augusti 2018 kl. 11.00 i Maria i Rosengård leds av kardinal biskop Anders Arborelius ocd

posted in: aktuellt | 0

Efter rekviemmässan inbjuder vi till minnesstund och förtäring i församlingslokalerna.

I enlighet med önskemål från pater Rudlolfs syster och bror, kommer begravningsakten att äga rum den 4 september i Polen-Lubliniec, där pater Rudolf en gång inträdde i oblatmissionärernas ordensfamilj.


Istället för en blomma, tänk gärna och i oblatmissionärernas anda på adoptivbarn (Det är ett skolprojekt som vår församling, Maria i Rosengård, är engagerad i) i Befasy i Madagaskar.
Oblatmissionärernas bankgiro är: SEB 5623 10 231 41.
Märk gåvan ”Madagaskar”