St:a Maria i Rosengård Katolska Församling
Ramels väg 149
213 69 Malmö

040-94 99 22

mmerosengard@katolskakyrkan.se

Godziny otwarcia: 
Wtorek godz. 15:00 – 17:00
Piatek godz. 10:00 – 12:00

Zapraszamy!