Hela kommunitet, utan barn, med Kiko Arguello ansvarig för den Neokatekumenala Vandringen i världen.

En överraskande form som Gud har beviljat för att föra den Nya Evangelisationen vidare i Kyrkan genom den Neokatekumenala Vandringen är missio ad gentes. ”Hednamissionen”gäller de platser, där Evangeliet inte finns, där man måste förverkliga den ”första evangelisationen”. Den helige Paulus säger: ”Vi skall gå till hedningarna”.

I VI Symposiet för de Europeiska Biskoparna 1985, framhöll Johannes Paulus II,  att för att möta sekulariseringen i Europa var det nödvändigt att ”återgå till den allra första apostoliska modellen”.   Det vill säga att göra liksom de första kristna, då de tvingades ut från synagogorna. De samlades i hemmen för att ta emot Apostlarnas instruktion, för brödsbrytelsen och för bönerna, som vi läser i Apostlagärningarna.

Likaså gör man i missio ad gentes. Med denna första modell som förebild träffas man i hemmen tillsammans med dem som inte är döpta.  Varje grupp består av en präst och av tre eller fyra familjer med många barn; tillsammans utgör de en kristen kommunitet, som mitt bland hedningarna skall ge tecken som leder till tron: kärleken i korsets dimension och den fullkomliga enheten.

De familjer som redan har avslutat sin neokatekumenala vandring blir tillfrågade, om de är villiga att bilda en kommunitet tillsammans med andra familjer. Somliga med nio barn, andra med åtta, med sju … Det är familjer, där det finns stora barn, på 18 eller 20 år. Vi frågar dem om de är villiga att skickas ut i mission, exempelvis till Svedala med dess, som jag sade tidigare, totalt hedniska miljö. Om de finner att det är Guds vilja, sänds de dit för att leva enligt ”den första apostoliska modellen”. För att börja missionen letar de upp en lokal där de kan samlas och bilda kommuniteten, och barnen börjar att gå i skola. I Svedala är barnen till de här familjerna nästan ensamma som katoliker på skolan. Efter hand som tiden går inbjuder de sina skolkamrater och vänner till sitt hem, och dessa överraskas av att möta en kristen familj. De flesta av föräldrarna till de här barnen är frånskilda, och därför förvånas de över att se en talrik familj där far och mor är tillsammans.

En dag varannan vecka går familjerna ut på gatan med gitarrerna och sjunger och inbjuder folk till katekeserna, till ett möte där man talar om Jesus Kristus. Många tycker om sångerna och stannar därför upp för att lyssna och ställa frågor. Sedan deltar en del av dem i katekeserna och det bildas kommuniteter, i vilka de flesta personerna inte är döpta. Detta händer också i Almere, en stad nära Amsterdam, liksom i själva Amsterdam, i Wien eller i Stockholm och i andra städer… På detta sätt försöker vi föra hedningarna till Jesus Kristus. För oss är en enda persons omvändelse lika värdefull som hela universum, eftersom en enda person är värd Kristi liv. Det rör sig inte om att få stora

Påven som ger Fabio Amora  korset och genom detta tecken skicka hela kommunitet i mission.