Med anledning av coronavirusets utbrott /gäller S:ta Maria i Rosengård kyrka/

posted in: aktuellt | 0

Kära alla i Maria i Rosengårds kyrka!

Coronavirusets utbrott och konsekvenser har lett till att jag, med stor sorg, har tvingats till ett extraordinärt beslut. Jag har givetvis inte varit ensam om detta utan också varit i kontakt med Stockholms katolska stift. Med tanke på omständigheterna har vi med beklagande insett att vi, i likhet med många andra församlingar, måste vidta nedanstående åtgärder. Jag är smärtsamt medveten om den sorg detta kommer att innebära för många, men detta är ett offer som krävs av oss alla eftersom vi inte vill att våra kyrkor, som de i Italien, förvandlas till en plats för avlidna.

För S:ta Maria i Rosengård gäller nu följande:

  • Från och med fredagen den 27 mars och tills vidare firas mässan inte enligt ordinarie gudstjänstschema med Guds folk närvarande i kyrkan.

  • Beställda mässintentioner firas på bokade dagar.

  • Kyrkan är öppen för tillbedjan måndagar till fredagar mellan klockan 18 och 19 för tillbedjan i tystnad.

Mässplikten för söndagar och påbjudna helgdagar gäller inte tills vidare. Däremot ska man fortfarande iaktta dessa dagar som en Herrens dag, genom att följa den heliga mässan som sänds över nätet på olika språk, läsa texterna i mässboken eller be rosenkransen. Likaså kan man tillämpa ”andlig kommunion”.

Den som är sjuk eller på annat vis tillhör en riskgrupp*, ska inte delta i Sakramental tillbedjan.

Bikttillfälle: Ring enskilda präster för överenskommelse. Är man sjuk ska man inte komma till bikt i kyrkan.

Trosundervisningen för barn och ungdomar är tillsvidare inställd, likaså de olika bönegrupperna.

Pastorsexpeditionen är stängd. Däremot går det bra att mejla eller ringa på de fastställda tiderna.

Inga privata samlingar eller evenemang får förekomma. Information angående I Kommunionen samt Konfirmationen kommer senare. Informationen uppdateras löpande.  

Kyrkoherden

Till riskgrupperna räknas enligt folkhälsomyndigheten:

De som är 65 år eller äldre.

De som är gravida.

De som lider av:

hjärtsjukdom

lungsjukdom, som KOL eller svår astma

diabetes typ 1 eller typ 2

kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

kronisk leversvikt eller njursvikt

mycket kraftigt överviktig

Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

Du har flerfunktionshinder

.