INSTÄLLT: Taizéhelgen skjuts på framtiden.

posted in: aktuellt | 0

Med anledning av den rådande situationen med spridningen av COVID-19 har vår församling och Västra Skrävlinge kyrka beslutat att ställa in Taizéhelgen i Rosengård den 24-26 april. I takt med att situationen förbättras kommer vi förhoppningsvis bestämma ett nytt datum för en Taizéhelg.
Vi tackar alla för ert visade intresse både att delta och hjälpa till, vi hoppas att det kommer andra tillfällen att mötas för bön och samla unga för att tillbe och tacka vår herre och för att samlas i den Kristna gemenskapens ande.

Med frid och bön
-Planeringsgruppen