Adventshälsning 2016

Kära bröder och systrar i vårt stift! När det nya kyrkoåret börjar är det för oss alla en anledning till att omvända oss. Advent är en botens och besinningens tid. Vi har ett rikt andligt år bakom oss: kanonisation av Maria Elisabeth Hesselblad och påvens Franciskus’ besök. De Andens frukter vi har fått får fortsätta att inspirera oss. Vi får leva i trons djupa gemenskap med Jesus Kristus och allt trognare efterfölja honom och sprida hans budskap till dem vi möter. Nästa år är det hundra år sedan Jungfru Maria uppenbarade sig för barnen i Fátima. Då hoppas vi kunna inviga den kaldeiska Jungfru Maria-kyrkan i Södertälje, som också skall fungera som Maria-helgedom för Storstockholm. Må Jungfru Maria inspirera oss till en större kärlek till Kristus, en djupare tro på honom och ett fastare hopp på hans hjälp så att vår värld kan få fred och rättvisa. Må adventstiden för er alla bli en god förberedelse, så att ni kan öppna era hjärtan för Barnet i Betlehem, som vill ge oss och hela världen sin frälsande kärlek. God och välsignad Jul!

+ Anders Arborelius ocd